FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİİSTATİSTİK BÖLÜMÜ


İstatistik Bölümü Ocak 2019 Araştırma Görevliliği Alımı Sonuçları

31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2745 sayılı kanunun 50/D maddesi kapsamında bölümümüze alınacak araştırma görevliliği ilanına başvuranların 20.02.2019 tarihinde girdikleri sınavın sonuçlar ve diğer başarı puanları doğrultusunda genel değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir:

 

AÇIKLAMA: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstatistik Bölümü’ne bir araştırma görevlisi almak üzere çıkılan ilana son başvuru tarihi olan 8 Şubat 2019 tarihine kadar 3 aday başvuru yapmıştır. 14 Şubat 2019 tarihinde yapılan ön değerlendirme sonucunda, ilgili yönetmelik uyarınca, 2 aday yazılı sınava çağrılmıştır. 20 Şubat 2019 tarihinde yapılan yazılı sınav jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiştir. Yukarıdaki tabloda yer alan veriler doğrultusunda adaylardan hiçbiri 65 alt puan sınırını geçememiştir.