Aşağıda listesi verilen lisans öğrencilerimizin önerdikleri projeler, Adım ODTÜ Lisans Projesi kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.  Öğrencilerimizi ve akademik danışmanlarını kutlar, başarılarının devamını dileriz. 


Last Updated:
21/04/2021 - 15:53