Azami süreler sonunda mezuniyet koşullarını sağlamayan lisans öğrencileri hakkındaki uygulama usul ve esasları uyarınca ek sınav hakkı kazanan ve 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında sınava girmek için Bölümlere dilekçe ile başvuran öğrenciler için yapılacak olan "STAT 457 Statistical Design of Experiments" dersinin sınavı 17 Kasım 2023 - Cuma günü saat 13:30da İstatistik Bölümü'nde yapılacaktır.


Last Updated:
06/11/2023 - 09:04