Son Güncelleme:
09/02/2024 - 15:20

2023 Güz döneminden itibaren geçerli olan yüksek lisans ve doktora müfredatı aşağıda yer almaktadır. 

İSTATİSTİKTE YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

İSTATİSTİKTE DOKTORA MÜFREDATI

BİLİMSEL HAZIRLIK

BİLİMSEL HAZIRLIK

STAT 291 İstatistiksel Programlama

STAT 570 Veri İşleme ve Görselleştirme

STAT 363 Doğrusal Modeller I

STAT 571 Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi

STAT 295 Nesne Yönelimli Programlama

STAT 572 Veri Bilimi için Olasılık ve İstatistik I

STAT 433 İstatistiksel Makine Öğrenmesi veya STAT412 İstatistiksel Veri Analizi

STAT 573 Veri Bilimi için Olasılık ve İstatistik II

YÜKSEK LİSANS TEZLİ PROGRAM

Toplam: 16 kredi.

STAT 500 MS Tez

STAT 510 İstatistik ve Veri Biliminde Araştırma Yöntemleri ve Etiği

Doktora PROGRAM

STAT 542 Seminer I

STAT 510 İstatistik ve Veri Biliminde Araştırma Yöntemleri ve Etik*

STAT 543 Seminer II

STAT 600 Doktora Tezi

STAT 570 Veri İşleme ve Görselleştirme

STAT 635 İleri Hesaplamalı İstatistik

STAT 571 Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi

STAT 636 İleri Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller

STAT 572 Veri Bilimi için Olasılık ve İstatistik I

STAT 642 İstatistik ve Veri Bilimi Semineri I

STAT 573 Veri Bilimi için Olasılık ve İstatistik II

STAT 643 İstatistik ve Veri Bilimi Semineri II

STAT 8XX Özel Çalışmalar

STAT 647 Olasılık Teorisi

STAT 648 İleri İstatistiksel Çıkarım

Üç seçmeli ders. Bunlardan ikisi bölüm dışından olabilir.

STAT 8XX Özel Çalışmalar (4-2) NC

En az 21 kredilik toplam yedi ders

İstatistik Bölümü tarafından onaylanan dört seçmeli ders(ler).

YÜKSEK LİSANS TEZSİZ PROGRAM

En az 26 kredilik toplam sekiz ders

STAT 500 MS Tez

STAT 510 İstatistik ve Veri Biliminde Araştırma Yöntemleri ve Etiği

* MS sırasında alınmadıysa

STAT 542 Seminer I

STAT 543 Seminer II

ENTEGRE DOKTORA PROGRAM

STAT 570 Veri İşleme ve Görselleştirme

STAT 510 İstatistik ve Veri Biliminde Araştırma Yöntemleri ve Etik*

STAT 571 Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi

STAT 542 Seminer I

STAT 572 Veri Bilimi için Olasılık ve İstatistik I

STAT 543 Seminer II

STAT 573 Veri Bilimi için Olasılık ve İstatistik II

STAT570 Veri İşleme ve Görselleştirme

STAT598 İstatistikte Dönem Projeleri

STAT 571 Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi

STAT 8XX Özel Çalışmalar

STAT572 Veri Bilimi İçin Olasılık ve İstatistik I

STAT573 Veri Bilimi İçin Olasılık ve İstatistik II

Altı seçmeli ders. Bunlardan ikisi bölüm dışından olabilir.

STAT 600 Doktora Tezi

En az 30 kredilik toplam on ders

STAT635 İleri Hesaplamalı İstatistik

STAT636 İleri Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller

İstatistik Bölümünde Seçmeli Dersler:

STAT 642 İstatistik ve Veri Bilimi Semineri I

STAT 643 İstatistik ve Veri Bilimi Semineri II

STAT 504 Parametrik Olmayan İstatistiksel Çıkarım ve Yöntemler

STAT647 Olasılık Teorisi

STAT 505 Örnekleme Teorisi ve Yöntemleri

STAT648 Gelişmiş İstatistiksel Çıkarım

STAT 509 Uygulamalı Stokastik Süreçler

STAT 8XX Özel Çalışmalar (4-2) NC

STAT 518 Tasarlanan Deneylerin İstatistiksel Analizi

STAT 525 Regresyon Teorisi ve Yöntemleri

İstatistik Bölümü tarafından onaylanmış 6 seçmeli ders(ler).

STAT 529 İstatistiksel Biyoinformatik

En az 44 kredilik toplam on dört ders

STAT 545 Boyuna Veri Analizi

STAT 553 Aktüeryal Analiz ve Risk Teorisi

* MS sırasında alınmadıysa

STAT 554 Hesaplamalı İstatistik

STAT 557 İstatistiksel Modelleme I

STAT 558 İstatistiksel Modelleme II

STAT 559 Uygulamalı Çok Değişkenli Analiz

STAT 560 Lojistik Regresyon Analizi

STAT 562 Tek Değişkenli Zaman Serisi Analizi

STAT 563 Çok Değişkenli Zaman Serisi Analizi

STAT 564 İleri İstatistiksel Veri Analizi

STAT 565 Karar Teorisi ve Bayes Analizi

STAT 566 Güvenilirlik Teorisi ve Yöntemleri

STAT 567 Biyoistatistik ve İstatistiksel Genetik

STAT 568 İstatistiksel Danışmanlık

STAT 574 İstatistik ve Veri Bilimi Hesaplama

STAT 575 Veri Bilimi için Hesaplamalı Araçlar

STAT 576 Veri Bilimi için Yapay Sinir Ağları

STAT 577 Büyük Veri Analitiği

STAT 578 Yapay Zeka ve Veri Bilimi

STAT 579 İstatistiksel Örüntü Tanıma

STAT 580 Makine Öğrenmesinde Stokastik Süreçler

Eski programla yeni program arasındaki eşdeğer ders listesini incelemek için buraya tıklayınız.

Eski yüksek lisans ve doktora müfredatı aşağıda yer almaktadır. 

İSTATİSTİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İSTATİSTİK DOKTORA PROGRAMI

YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

Doktora Zorunlu Dersleri

İstatistik Seçeneği

STAT 601 İleri Olasılık Teorisi I

STAT 500 Yüksek Lisans Tez

STAT 602 İleri Olasılık Teorisi II

STAT 501 İstatistiksel Teori I

STAT 603 İleri İstatistik Teorisi I

STAT 502 İstatistiksel Teori II

STAT 604 İleri İstatistik Teorisi II

STAT 542 Seminer I

STAT 642 İstatistikte Seminer I

STAT 543 Seminer II

STAT 643 İstatistikte Seminer II

STAT 510 İstatistikte Araştırma Yöntemleri ve Etik**

STAT 510 İstatistikte Araştırma Yöntemleri ve Etik **

  • Modelleme, Hesaplamalı veya Seçmeli ders listesinden üç seçmeli ders

Diğer Doktora Dersleri

  • Takip eden ders gruplarından ya da bölüm dışından iki seçmeli ders

STAT 605 Doğrusal ve Doğrusal Olmayan İstatistiksel Model Teorisi

  • Toplamda en az 21 kredilik yedi ders

STAT 606 Deney Tasarımı Teorisi

STAT 607 Parametrik Olmayan İstatistik Teorisi

İstatistik mezunu olmayanlar için interdisipliner seçenek

STAT 608 Olasılık Modelleri ve Stokastik Süreçler

STAT 500 Yüksek Lisans Tez

STAT 609 İstatistiksel Karar Teorisi

STAT 551 Olasılık ve İstatistik I

STAT 610 Sıralı Analiz

STAT 552 Olasılık ve İstatistik II

STAT 611 Çok Değişkenli Analiz

STAT 542 Seminer I

STAT 612 Zaman Serileri Analizinde İleri Konular

STAT 543 Seminer II

STAT 613 Yaşam Testi ve Güvenilirlikte İleri Konular

STAT 510 İstatistikte Araştırma Yöntemleri ve Etik **

STAT 614 Veri Yorumlama I

  • Bir hesaplamalı, bir modelleme ve bir seçmeli ders

STAT 615 Veri Yorumlama II

  • Takip eden ders gruplarından ya da bölüm dışından iki seçmeli ders

STAT 616 Endüstride İstatistik UYgulamaları

  • Toplamda en az 21 kredilik yedi ders

STAT 617 İstatistikte Büyük Örneklem Teorisi

*Bilimsel hazırlık dersleri tablonun sonundadır.

STAT 618 Matematiksel Modeller ve Yanıt Yüzeyi Metodolojisi

Hesaplamalı Dersler

STAT 619 Regresyon ve Varyans Analizinde İleri Konular

STAT 554 Hesaplamalı İstatistik (*)

STAT 620 Bayesçi Çıkarım

STAT 555 İleri Hesaplamalı İstatistik

STAT 621 Sağlam İstatistik

STAT 556 İstatistikte İleri Hesaplama Yöntemleri

STAT 622 Ayrık Çok Değişkenli Analiz

STAT 729 Modern Veri Analizi: Gizli Markov Modellerinden İstatistiksel Öğrenmeye

Modelleme Dersleri

STAT 623 Mekansal İstatistik

STAT 630 İstatistiksel Çıkarımda İleri Konular

STAT 503 Doğrusal İstatistiksel Modeller

STAT 632 Stokastik Süreçler için Çıkarım

STAT 525 Regresyon Teorisi ve Modelleri

STAT 634 Durağan Rassal Fonksiyonlar Teorisi

STAT 557 İstatistiksel Modelleme I (*)

STAT 699 İstatistikte Doktora Tezi

STAT 558 İstatistiksel Modelleme II (*)

STAT 730 Biyoenformatik için İstatistik 

STAT 559 Uygulamalı Çok Değişkenli Analiz

STAT 800-899 Özel Çalışmalar

STAT 560 Lojistik Regresyon Analizi

 

STAT 561 Panel Veri Analizi

STAT 562 Tek Değişkenli Zaman Serileri Analizi

STAT 563 Çok Değişkenli Zaman Serileri Analizi

STAT 729 Modern Veri Analizi: Gizli Markov Modellerinden İstatistiksel Öğrenmeye

Seçmeli Dersler

STAT 504 Parametrik Olmayan İstatistiksel Çıkarım ve Yöntemler

STAT 505 Örnekleme Teorisi ve Yöntemleri

STAT 509 Uygulamalı Stokastik Süreçler

STAT 518 Tasarlanmış Deneylerin İstatistiksel Analizi

STAT 553 Aktüeryal Analiz ve Risk Teorisi

STAT 564 İleri İstatistiksel Veri Analizi

STAT 565 Karar Teorisi ve Bayesçi Analiz

STAT 566 Güvenilirlik Teorisi ve Yöntemleri

STAT 567 Biyoistatistik ve İstatistiksel Genetik

STAT 568 İstatistiksel Danışmanlık

(*) Yıldızlı dersler sadece interdisipliner seçenek içindir.

(**) Aynı veya benzer bir dersi aldı iseniz STAT 510 almanız gerekmemektedir.