Bölümümüzde dokuz profesör, iki doçent bulunmaktadır. Fakültemizin temel araştırma alanları: Teorik istatistikler, sağlık ve genetik verilerinde istatistiksel metodoloji, biyoinformatik, hesaplamalı istatistikler, zaman serisi verileri ve afet riski ve sigortası. Fakültemizin bazı araştırma alanlarının kısmi bir listesi aşağıdadır. Lütfen tam listeler ve araştırma ilgi alanları ve ampirik projeler hakkında daha fazla bilgi için fakülte web sitelerine bakın.

İsim

Çalışma Alanı

Ayşen DENER AKKAYA
 • Rasgele fonksiyonlar ve uygulamalar
 • Zaman serisi analizi
 • Stokastik süreçler
 • Risk ve karar analizi
 • Deprem mühendisliğinde stokastik modelleme
 • Sismik tehlike analizi ve deprem sigortası
 • Güvenilirlik
 • Sağlam çıkarım
 • Otoregresyon
Barış SÜRÜCÜ
 • Sağlam İstatistik ve Çıkarım
 • İstatistiksel Dağılımlar ve Uygulamaları
 • Uyum İyiliği Testleri, Aykırı Değer Tespiti
 • Karar Destek Sistemleri
 • Büyük Veri Analitiği
 • Veri Bilimi
 • Güvenilirlik ve Hayatta Kalma Modelleri
 • Anket Tasarımı ve Örnekleme
 • Çevre İstatistikleri
 • Finansal İstatistikler
 • Kalite kontrol
 • Dairesel İstatistikler
 • Spor İstatistikleri
Burçak BAŞBUĞ ERKAN
 • Afet risk yönetimi
 • Afet riskinin azaltılması
 • Dayanıklılık
 • Afet ve/veya geliştirme
 • İzleme ve değerlendirme
 • Hesap verebilirlik
 • Sigorta
 • İstatistik
Ceren VARDAR ACAR
 • Stokastik Süreçler ve Yol Özellikleri
 • Asimptotik Dağılımlar
 • Aşırı Değerler ve Risk Yönetimi
 • Finansal Matematik/İstatistik
 • Stokastik Nüfus Dinamikleri
Ceylan TALU YOZGATLIGİL
 • Zaman Serileri Analizi: Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli Yöntemler
 • Zaman Serilerinin Zamansal Toplama
 • İstatiksel sonuç
 • Mekansal-zamansal Analiz
 • Hayatta Kalma Analizi ve Rekabet Riskleri
Fulya GÖKALP YAVUZ
 • İstatistik Teorisi ve Uygulamaları
 • Doğrusal Karışık Modeller
 • Paralel Programlama
 • Güçlü Dağıtımlar
 • Model/Değişken Seçimi için Büzülme Yöntemleri
 • Makine Öğrenimi Yöntemleri
 • Büyük Veri Uygulamalarında İstatistiksel Yöntemler
 • R Programlama
İnci BATMAZ
 • Veri Bilimi ve Analitiği (DS&A)
 • Akış ve Büyük Veri
 • Veri Madenciliği (DM)
 • Hesaplamalı İstatistikler,
 • Makine öğrenme
 • İstatistiksel Hesaplama
 • Erken Uyarı Sistemi Geliştirme
 • Tepki Yüzey Metodolojisi (RSM)
 • Metamodelleme
 • Deneylerin Tasarımı (DOE)
 • İstatistiksel Modelleme
 • Kalite iyileştirme
 • Çevre İstatistikleri
 • Sistem Simülasyonu
 • İstatistiksel Yazılım Geliştirme
Mohammad Qamarul ISLAM
 • İstatiksel sonuç,
 • Sağlam İstatistiksel Yöntemler,
 • Parametrik Olmayan Yöntemler,
 • Çok Değişkenli Analiz,
 • Regresyon analizi,
 • Deneylerin Tasarımı ve Analizi,
 • Ekonometri
Özlem İLK DAĞ
 • Boyuna (panel) verileri
 • Çok seviyeli modelleme
 • Etkileşimli (dinamik) grafikler
 • istatistiksel hesaplama
 • Bayes veri analizi
 • Mikrodiziler için istatistikler
Vilda PURUTÇUOĞLU
 • Biyoinformatik
 • Sistem Biyolojisi
 • Yüksek Boyutlu Veri
 • Sinirbilim
 • Sosyal İstatistik
Zeynep Işıl KALAYLIOĞLU
 • Bayes istatistikleri,
 • Sağlık, genetik, biyolojik ve kanser verileri için istatistiksel modelleme
 • Model seçimi
 • Yön istatistikleri
 • Tasadüfi olmayan kayıp

Son Güncelleme:
14/02/2024 - 11:27