İstatistik Bölümü, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri sunmaktadır. Müfredatlar, İstatistik Bilimi'nin hem teorisine hem de uygulanmasına odaklanmaktadır. Bu derecelerden herhangi birine sahip olan mezunlar, laboratuvarlarda ve sosyal, ekonomik ve kamu kuruluşlarında verilerin toplanması, analizi ve çıkarımlarda bulunulması gibi kapsamlı gözlem ve deneyleri içeren çalışmalarda önemli roller alma hakkı kazanmaktadır. Her derece için daha fazla bilgiye ilgili başlıklardan ulaşılabilir.


Son Güncelleme:
13/02/2024 - 13:28