İsim

Çalışma Alanları

Ayşen DENER AKKAYA

Sağlam  durmak  için  sağlam yargılar yapmak , risk almamak için  risk analizi bilmek,

rassal olaylar karşısında rassal süreçleri  yönetmek  gerekir hayatta..

İlk çarkı ancak bir istatistikçi döndürebilir.

Barış SÜRÜCÜ

İstatistik biliminin elinin değmediği alan yok. Artık verinin varolduğu, verinin üretildiği her alanda istatistiksel modelleme şart! Finansal verilerin modellenmesi (finansal riskler vb.), endüstride üretilen malların kalite kontrol mekanizmasını oluşturarak hatalı parça sayısının azaltılması, çevre verilerine ilişkin istatistiki modellerin oluşturulması, sistemlerin güvenilirliklerinin hesaplanması (insansız hava aracı, sistemdeki parçalar ve yazılımlar gibi), tıbbi veriler üzerinden hastalıkların görülme risklerinin modellenmesi benim üzerinde çalışma yaptığım konular. Göç politikasının olasılıksal olarak modellenmesi ve suçluların önümüzdeki zaman diliminde tekrar suç işleme riskleri üzerine projeler geliştiriyorum. Ha birde bunların üzerine futbolu, basketbolu istatistiksel olarak modelliyorum. Maç istatistiklerini kullanarak futbolcular, basketbolcular ve diğer spor dallarındaki sporcular için performans modelleri geliştiriyor, takımların başarılarını nasıl artırabileceğimiz üzerine çalışıyorum. Sporu seven her kişiye istatistik lazım. Maçlar farklı seyrediliyor…

Burçak BAŞBUĞ ERKAN

İstatistik günümüzde her alanda çok yaygın kullanılıyor. Risk yönetimi, afet yönetimi, afet istatistikleri, kalkınma ve karar vericilere destek amaçlı kullanım amacıyla istatistikleri anlamak, yorumlamak hem çok zevkli, hem sosyal ve sayısal yönden kendimizi çok geliştirebileceğimiz bir alan. Son 15 yıldır bu alanlarda çalışmaktayım. Değişen Dünya koşullarında çok geçerli çalışma alanları olarak tavsiye ederim.

Ceren VARDAR ACAR

Finans, biyoloji, genetik, mühendislik, yöneylem, fizik ve istatistik problemleri çözümüne TARİF biraz un, biraz yumurta ve STOKASTİK SÜREÇLER İLE GEÇEN BİR SÜRE'dir.

Ceylan TALU YOZGATLIGİL

İnsanlar uzun yıllardır geleceği tahmin edecek yöntemler geliştirmişlerdir. Kristal küre, kahve veya çay falı, el okuma, rüyalar vs. Ne kadar meraklıyız geleceği bilmeye... İşte ben de geleceği merak edenlerdenim ama benim kullandığım yöntem biraz farklı. Ben geleceği tahmin etmek için bilimsel yöntemleri kullanıyorum. Geçmiş zaman verilerini kullanarak bilimsel yollarla oluşturduğum modellerle gelecekte birşeyin olup olmayacağını, olursa ne boyutta olacağını tahmin ediyorum. Tahminimin yanında hiçbir falcının veremeyeceği hata payımı bile size sunabiliyorum. Şimdiye kadar gelecekteki durumunu tahmin ettiğim ve halen etmekte olduğum bazı veriler: Türkiye’deki toplam elektrik tüketimi, saatlik elektrik borsa fiyat tahmini; yağış, sıcaklık gibi birçok meteorolojik değişkenin tahmini; Türkiye’nin iklim bölgelerinin tahmini ve iklim değişikliğinden nasıl etkilendiği; sel olayını tahmin etmede aşırı yağışların tahmini, kuraklık senaryosu altında buğday veriminin tahmini, petrol fiyatlarının tahmini.

Fulya GÖKALP YAVUZ

İnci BATMAZ

Veri Madenciliği

Hesaplamalı İstatistik

Deney Tasarımı

Cevap Yüzeyleri Yöntemleri

Kalite Geliştirme

Çevre İstatistikleri

İstatistiksel Modelleme

Sistem Benzetimi ve İstatistiksel Yazılım Geliştirme 

Mohammad Qamarul ISLAM

Özlem İLK DAĞ

Biyoistatistik

Uzunlamasına Veri

Çok Değişkenli Modelleme

İstatistiksel Hesaplama

Bayesci Veri Analizi

Çikroçip İstatistikleri ve Etkileşimli Grafikler 

Vilda PURUTÇUOĞLU

Canlıların yapı taşlarını oluşturan DNA’lar, bunların farklı kombinasyonlarla birleşmelerinden oluşan genler, karmaşık bir ağ yapısına sahiplerdir. Bu ağ yapısı, facebook gibi kişilerin birbiriyle bağlantısını gösteren bir sosyal yapıya veya bir çok bilgisayarın birbiriyle bağlanması sonucu ortaya çıkan yapıya da benzetilebilir. Aradaki fark, burada bağlantı noktaları genler, proteinler veya hücresel diğer yapılardır ve bahsettiğimiz ağlardan daha karmaşık şekillerde birbiriyle ilişki içindendirler. İşte çalışma alanım, bu karmaşık yapıları istatistiksel/matematiksel yollar kullanarak, bu hesaplamaları yapabilecek bilgisayar kodlarını yazarak, genetik ve biyoloji ile birleştirmeye yöneliktir. Bu sebeple de çalıştığım projelerde genetik, tıp, biyoloji, matematik ve bilgisayar mühendisliğinde çalışan bir çok farklı bölümden kişilerle beraber çalışma ortamı yaratmaktadır. Diğer yandan uyguladığım metotlar sadece ağ analizlerinde değil, yüksek boyutlu daha bir çok verinin analizinde de, üzeride bazı değişiklikler yapılarak kullanılabilir.

Zeynep Işıl KALAYLIOĞLU

Merhaba!

Benim ilgi alanim Biyo-istatistik. Yani tıbbi, genetik ve biyolojik verileri analiz ederek hastalık riskleriyle ilgili sonuçlar çıkarmak, tahminler yapmak. Tıp fakültelerindeki doktorlar ile üniversitelerin biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinde çalışan biliminsanlarıyla sürekli birlikte çalışıyoruz.Doktora/ mastır/lisans öğrencilerinden oluşan grubumuz ile yaptığımız çalışmalardan son zamanlara ait örnekler:

• Diyabet hastası hamile kadınların, 9 ay boyunca şeker ölçümlerine bakarak, doğumda sorun yaşama riskini tahmin etmek

• Folikül sayısı, kadın veya erkek kısırlığı gibi etkenlere bağlı olarak  tüp bebek sürecinin başarıyla tamamlanma olasılığını tahmin etmek

• Tekrarlayan sağlık olaylarında bu tekrarı etkileyen faktörleri bulmak ve bunlara bağlı olarak, olayın tekrar edip etmeyecegini tahmin etmek (astım hastalarında, astım ataklarına neden olan çevresel ve genetik faktörleri ortaya koymak ve bu faktörlere bağlı olarak ne zaman tekrarlayacağını tahmin etmek).

• Genleri modifiye edilmiş besinlerin insan ve hayvan sağlığı üzerindeki kısa ve uzun vade etkisini araştırmak

• Türkiye’deki meme kanserli kadınlarda farklı tümör tiplerine yol açan faktörleri ortaya koymak


Last Updated:
09/03/2021 - 14:22