Geçtiğimiz yıllardaki mezunlarımıza yönelik yaptığımız istatistiksel araştırmalarımıza bir göz atıp mezunlarımızın iş bulma istatistiklerini inceleyebilirsiniz.

2023 Yılı Mezunlarımız:

2021 Yılı Mezunlarımız:

 

2019 Yılı Mezunlarımız:

 

ODTÜ İstatistik 2019 Mezun Araştırması sonuçlarına göre mezunlarımızın %80.9'u aktif olarak çalışmaktadır. Çalışan mezunlarımızın %88.26'sı mezuniyet sonrası hayatlarına sadece çalıştıkları firmada devam ederken, %11.74'ü iş hayatlarına ek olarak yüksek öğrenimlerine devam etmektedir.

Öte yandan mezunlarımızın %14.3'ü sadece yüksek öğrenim yaparken, %4.8'i KPSS'ye hazırlanmaktadır.

 

2019 mezunlarımızın %82.4'ü özel sektörde çalışırken, %17.6'sı kamuda çalışmaktadır. Öte yandan mezunlarımızın %64.7'si İstanbul'da çalışırken, %29.4'ü Ankara'da çalışmaktadır. Mezunlarımızın sadece %5.9'u başka bir ilde çalıştığını belirtmiştir.

 

Mezunlarımızın %41.2'si mezuniyetten 3-6 ay sonra iş bulduklarını belirtirken, %29.4'ü 1-3 ay arasında, %17.6'sı ise mezun olmadan iş bulduklarını söylemiştir. Mezunlarımızın sadece %11.8'i mezuniyetten 6-9 ay sonra iş bulduğun söylemiştir.

 

Mezunlarımızın %26.7'si veri alanında çalışırken, %20'si uzman ve yine aynı oranda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

2015 Yılı Mezunlarımız:

 

2015 Haziran'ında mezun olan 30 öğrencimizi araştırdık. İş arayan 21 mezunumuz ilk 9 ay itibarıyla işe başladı (2016 Nisan sonu itibariyle). Diğer 9 mezunumuzun bir kısmı yüksek lisans yaptığından, diğer bir kısmı ise kamu sınavlarına hazırlandığından dolayı henüz işe başlamadıklarını belirtti.

 

2015 yılı mezunlarımızdan araştırmanın yapıldığı zamana kadar bir işe girenlerden 3'ü daha mezun olmadan, 8'si mezuniyetten sonra ilk 3 ayda, 5'i 3-6 ay arasında, 5'i ise 6-9 ay arasında işe girdiğini belirtti.  

 

İşe girenlerin 3'te biri kamuda, 3'te 2'si ise özel sektörde iş bulurken, 11 mezunumuz Ankara'da, 10 mezunumuz ise İstanbul'da çalışmakta.

 

 

2014 Yılı Mezunlarımız:

 

2014 Haziran sonunda mezun olan 34 mezunumuza ilişkin yapılan araştırmanın (2015 Nisan sonu itibariyle) sonuçları şu şekildedir:

 

İş arayan 27 mezunumuzdan 22’si (yüzde 81,5) ilk 9 ay itibarıyla işe başlamıştır. İş arayanların tamamı (5 kişi) Ankara’da çoğunlukla kamuda iş aradıklarını belirtmiştir. Kamu sektöründeki pozisyon açılma ve iş alma sürecinin özel sektöre kıyasla daha uzun olması sebebiyle, bu mezunlarımız henüz işe başlamadıklarını belirtmişlerdir.

 

Mezuniyetlerinden sonra ilk 3 ay içerisinde iş arayışında olup işe giren mezun oranımız yüzde 55’tir.

 

İşe giren mezunlarımızın yüzde 68’i özel sektörde işe başlamış, yaklaşık yüzde 50’si ise çalıştıkları yerdeki iş tanımlarının aldıkları eğitimle örtüştüğünü belirtmişlerdir.

 

 

Mezun olmadan iş bulan

 3 (2’si Ankara; 1’i İstanbul)

İlk 1 ay içerisinde

 1 (Ankara)

1-3 ay arasında

 8 (5’i Ankara; 1’i İstanbul; 2’si Adana)

3-6 ay arasında

 5 (4’ü Ankara; 1’i İstanbul)

6-9 ay arasında

 5 (1’i Almanya; 3’ü İstanbul; 1’i Adana)

İş aramayan

 7 (3’ü yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans yapıyor; 4’ü hem KPSS’ye hazırlanıyor hem de yüksek lisans yapıyor)

İş arayan

5 (1’i Yüksek lisans yapıyor; 4’ü iş arıyor)

 

 

 


Son Güncelleme:
05/03/2024 - 16:24