ÖNEMLİ NOTLAR:

  • Staj yapılabilecek yerlere buradan ulaşılabilir.
  • Kurumların bir hafta veya 10 gün gibi kısa bilgilendirme toplantıları için herhangi bir işlem yapmanız gerekmemektedir (Bu toplantıların ismi 'staj' olsa bile).
  • Staj yapılacak kurum sigorta girişinin okul tarafından yapılmasını talep etmiyorsa aşağıdaki işlemlerin yapılmasına gerek yoktur.
  • Bölümden stajın zorunlu olduğuna dair herhangi bir belge verilmemektedir.
  • Tüm belgelerin (aşağıda doldurulması ve teslim edilmesi gereken dilekçeler) doldurulup imzalandıktan sonra bkoca@metu.edu.tr adresine mail yolu ile iletilmesi gerekmektedir. EVRAKLARIN POSTA YOLU İLE VEYA ELDEN TESLİM EDİLMESİNE GEREK YOKTUR.
  • Sigorta girişi okul tarafından yapılan durumlarda sgk giriş belgesi staja başlamadan birkaç gün önce e-devlet üzerinden görülebilmektedir.

İsteğe bağlı (zorunlu olmayan) staj yapmak isteyenlerin yapması gerekenler:

1 ) Staja başlamadan EN AZ İKİ HAFTA ÖNCE, aşağıdaki formları doldurarak Staj Koordinatorü asistani Arş. Gör. Burcu KOCA'ya ulaştırmanız gerekmektedir:

i) Stajyer Bilgi Formu elektronik olarak doldurulup bkoca@metu.edu.tr adresine gönderilecektir.

Gönderilecek bu dosyanın adının staj yapacak öğrencinin adı soyadı olarak yazılması zorunludur.

Aşağıdakiler çıktı alınıp doldurulduktan ve imzalandıktan sonra taratılıp bkoca@metu.edu.tr  adresine gönderilecektir:

ii) Dilekçe: Dilekçe örneği.

iii) Ailesi tarafindan sağlık hizmeti desteklenen öğrencilerin dolduracağı form:

Beyanname ve Taahhütname Formu

Ailesi tarafindan sağlık hizmeti desteklenmeyen öğrencilerin dolduracağı form:

Beyanname ve Taahhütname Formu

iv) Staj Protokolü (Staj Protokolü staj yapacağınız kuruma doldurtulacak ve onaylatılacak sonra bkoca@metu.edu.tr adresine mail yolu ile iletilecektir.)

2) Staj bittikten sonra EN FAZLA İKİ HAFTA İÇİNDE, aşağıdaki formları Staj Koordinatoru asistanı Arş. Gör. Burcu Koca'ya ulaştırmanız gerekmektedir:

i) Stajyer Performans Değerlendirme Formu (staj yaptığınız kurumda yetkili kişi dolduracak)

ii) Staj Devam Formu (staj yaptığınız kurumda yetkili kişi dolduracak)

iii) Öğrenci Staj Degerlendirme Formu (staj yapan öğrenci dolduracak)

SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nün Sigortalılığın Sonlanması ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Duyurusu (Stajı veya Kısmi Zamanlı Çalışması Biten Öğrencilerin Dikkatine!)