İstatistik Nedir? İstatistikçiler Ne İş Yapar?

İstatistik Nedir?

 İstatistik doğru bir şekilde veri toplama ve verileri bilgiye dönüştürme bilimidir. İstatistik, verilerden öğrenebilmeyi, gözlemleri bilgiye dönüştürmeyi sağlar. Böylece, istatistiksel teknikler, belirsizliklerin varolduğu bir dünyada, bu belirsizlikleri temelde olasılık kavramı aracılığı ile kontrol altında tutar ve gözlemleri bilime dayalı bilgi ve yorum verir hale getirir. Pek çok ekonomik, sosyal, politik ve askeri kararlar alınırken, istatistiksel tekniklerle üretilmiş olan bilgiler göz önünde bulundurulur. Örneğin, yeni bir ilacı piyasaya sürmeye karar vermeden önce, ilacın hastalığın iyileşme sürecine etkisi ve yan etkileri gibi önemli özellikleri ortaya konur, bunu yapmak ise ancak istatistiksel deney düzeni ile elde edilen gözlemler ve bu gözlemlerin istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmeleri ile mümkündür. İstatistiksel yaklaşımlar ve yöntemlerin ihtiyaç duyulduğu ve uygulandığı alanlar çok geniştir; genetik, biyoloji, tarım, tıp, ilaç yapımı, halk sağlığı, çevre bilimleri, ekonomi, finans, eğitim, psikoloji, sosyoloji, pazarlama, spor, mühendislik. Örneğin göldeki tuzluluk oranının göldeki canlıların yaşamına etkisi, belli bir kanser türüne dair riski artıran çevresel ve genetik faktörlerin bulunması, futbolda futbolcuların ve takımların genel performanslarının ölçülmesi, borsa hareketliliğine dair günlük tahminler vb. pek çok alandaki pek çok soru istatistiksel veri toplama ve analizi aracılığı ile açıklığa kavuşur.

 

İstatistikçilerin Çalışabileceği Yerler:

İstatistik mezunları Türkiye’de uluslararası ve ulusal özel şirketlerin, çeşitli devlet kurumlarının, bakanlıkların istatistik, araştırma, aktüerya, finans, bilgi işlem, risk, ekonomik araştırmalar, planlama gibi bölümlerinde çalışabilmektedirler. Son yıllarda daha fazla mezunumuzun kendi şirketlerini açtığı gözlemlenmektedir. Genel olarak mezunlarımızın çalıştığı bazı yerler şu şekildedir:

 

Uluslararası Kuruluşlar:

Dünya Bankası (WB)

Birleşmiş Milletler (UN)        

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)       

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Uluslararası Para Fonu (IMF)

Dünya Ticaret Örgütü (WTO)        

Avrupa Konseyi

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL)

 

Kamu:

Üniversiteler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Kalkınma Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Türkiye İstatistik Kurumu

Hazine Müsteşarlığı

Rekabet Kurumu

Sermaye Piyasası Kurulu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Ulaştırma Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu

Kültür Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Çevre ve Orman Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

Turizm Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Kamu Bankaları

 

Özel:

Teknokentler

Sigorta Şirketleri

Araştırma Şirketleri

Enerji Şirketleri

Bilişim Şirketleri

Havayolu Şirketleri

Telekomünikasyon Şirketleri

Özel Bankalar

İletişim Ajansları

Finans Kuruluşları

Spor Kulüpleri


Son Güncelleme:
09/02/2024 - 17:11